ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα Mentoring αποτελείται από σειρά προσωπικών συναντήσεων, και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν το προσωπικό τους φωτογραφικό όραμα και τους στόχους τους.

Μπορεί να έχει διάρκεια τρεις, έξι ή δώδεκα μήνες, ανάλογα με τις ανάγκες του συμμετέχοντα, και διεξάγεται σε προσωπικές συναντήσεις, οι οποίες καθορίζονται από κοινού, ανάλογα με την επιλεγμένη διάρκεια.

Ο στόχος είναι ο συμμετέχων να συλλάβει, να συνεχίσει ή να ολοκληρώσει ένα φωτογραφικό project ή σειρά. Το πρόγραμμα διεξάγεται σ’ ένα περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ συμβούλου και συμμετέχοντα, όπου ο κύριος στόχος είναι να συζητηθεί και να αναπτυχτεί η προσωπική φωτογραφία του συμμετέχοντα.

Η εξατομικευμένη μέθοδος διδασκαλίας στοχεύει στο να ενισχύσει και να αποσαφηνίσει, τόσο την κατανόηση όσο και το ενδιαφέρον του για την προσωπική του φωτογραφική προσέγγιση και πρακτική.

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει επίσης την αξία του χρόνου. Χρόνος, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, για εις βάθος συζητήσεις σχετικά με τη φωτογραφία, την πρακτική του βλέπειν, και τη σύνδεση του φωτογράφου με το θέμα του.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δίνεται χρόνος στους συμμετέχοντες να αντιδράσουν και να απαντήσουν στα σχόλια και τις υποδείξεις του συμβούλου, πρακτική που με τη σειρά της οδηγεί στην ανάπτυξη και υλοποίηση φωτογραφικού έργου ή/και την πραγματοποίηση προσωπικών φωτογραφικών στόχων.

  • Από τον Μάρτιο 2020, οι προσωπικές συναντήσεις γίνονται αποκλειστικά online, μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Επιπλέον, μπορούν να προγραμματιστούν περισσότερες ή συχνότερες συναντήσεις εάν κι εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους, και έχει τη διάρκεια που επιθυμεί ο συμμετέχων (3, 6, ή 12 μήνες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Ο/H ενδιαφερόμενος-η θα πρέπει να υποβάλει μια σύντομη γραπτή πρόταση (έως 100 λέξεις), στην οποία θα αναφέρει το τι θα ήθελε να επιτύχει κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
    (Π.χ. Στην περίπτωση που θα επιθυμούσε να εργαστεί σε ένα φωτογραφικό project, να αναφέρει το θέμα του ή/και γιατί θα ήθελε να το κάνει. Ή, θα μπορούσε να εξερευνήσει και να αναπτύξει την προσωπική του/της ματιά και όραμα, κ.α.)
  • Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από 20 – 30 φωτογραφίες (αρχεία .jpg, στα 72dpi, 1000px η μεγάλη πλευρά).
  • Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρει και το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα (τρεις, έξι ή δώδεκα μήνες).

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος-η διαμένει στην Αθήνα, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει με μια προσωπική συνάντηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Τρεις (3), έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες. 
 (Κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου)

ΚΟΣΤΟΣ:
  1. Τρίμηνο πρόγραμμα: 320€ (πληρωτέο σε δυο δόσεις)
  2. Εξάμηνο πρόγραμμα: 540€ (πληρωτέο σε τρεις δόσεις)
  3. Ετήσιο πρόγραμμα: 880€ (πληρωτέο σε τέσσερεις δόσεις)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

και οι απαντήσεις τους ...

Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Ο πιο συχνός συνοψίζεται στη φράση: “Δεν ξέρω τι να φωτογραφησω”. Αυτός είναι ο αρχικός λόγος που το παρακολουθούν οι περισσότεροι. Βέβαια, πολλές φορές και μέσα από τη διαδικασία, ανακαλύπτουν κι άλλους λόγους, όπως το να αναπτύξουν μια οπτική γνώμη μέσα από τη φωτογραφία τους.
Άλλοι λόγοι μπορεί να είναι πως θέλεις να αρχίσεις, να συνεχίσεις ή να ολοκληρώσεις ένα φωτογραφικό project.

Όποτε το θέλήσεις! Εσύ θα αποφασίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους σου, πότε θα αρχίσεις και πόσο θα διαρκέσει. Τρεις, έξι ή δώδεκα μήνες.

Ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος που θα διαλέξεις, θα βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το δεκαήμερο. Αν το κρίνουμε απαραίτητο, μπορεί να γίνουν συχνότερα ή πιο αραιά, και πάλι ανάλογα με τη διάρκεια που θα επιλέξεις. Την ημέρα και την ώρα των συναντήσεων θα την καθορίσουμε από κοινού, σύμφωνα με το προσωπικό μας καθημερινό πρόγραμμα. Η κάθε συνάντηση διαρκεί μια ώρα. 

Από τον Μάρτιο του 2020 το πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά διαδικτυακά, μεσω zoom, για όλους, όπου κι αν βρίσκονται. Το μόνο έχει αλλάξει είναι πως θα πρέπει να στέλνεις τη δουλειά σου με email, πριν την κάθε συνάντηση. Κατά τ’ άλλα, ισχύουν όσα γράφονται στην προηγούμενη ερώτηση.

Δυστυχώς, όχι. Δεν έχει νόημα και δεν θα σε βοηθήσει.

Μπορείς να διακόψεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις, αλλά δεν θα στο συνιστούσα. Αν έχεις αμφιβολίες, είναι προτιμότερο να αρχίσεις από το τρίμηνο πρόγραμμα και να το ολοκληρώσεις, από το να προτιμήσεις ένα μεγαλύτερης διάρκειας και να το εγκαταλείψεις.