Πάνος Κασίμης

Μέσα από τη δουλειά μου, προσπαθώ να συμβιβάσω μια δυαδικότητα· το χάσμα μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, μεταξύ προσωπικής ιστορίας και της επικοινωνίας με τον συνάνθρωπό μου.